Begäran om tim- och materialpriser för år 2024

 

 

15.1.2024

 

 

Tekniska verket i Kronoby kommun begär in tim- och materialpriser för år 2024 enligt bifogade förfrågningar. Priserna tillämpas åt kommunen vid mindre reparation- och omändringsarbeten som utförs som räkningsarbeten. På större arbeten begärs dock skilda anbud in.

 

Priserna bör lämnas in senast 29.1.2024 kl.12:00, till e-posten: upphandlingar@kronoby.fi.

 

 

Prisförfrågan Maskin- och Material (pdf, 438 kb) samt prisblankett (pdf, 178 kb)

 

Prisförfrågan Byggnadsarbeten (pdf, 451 kb)

 

Prisförfrågan Elarbeten (pdf, 495 kb)

 

Prisförfrågan VVS-arbeten (pdf, 495 kb)