Coronainfo 18.11.2020

 

 

Mellersta Österbottens regionala covid-19-myndighetsgrupp hade möte onsdag 18.11.2020 och konstaterade att det avvikande coronavirusläget i Kronoby förutsätter särskilda åtgärder inom Soite. I Kronoby kommun är coronavirusläget i upptrappningsfasen. I Kronoby-området är incidensen i fråga om coronaviruset 172/100 000 invånare.

 

Myndighetsgruppen gav en stark rekommendation för Kronoby-området:

Samlingar på över tio vuxna bör undvikas i Kronoby-området. Rekommendationen gäller också tillställningar i familjekretsen. Den starka rekommendationen gäller till 30.11.2020.

 

Ansvaret ligger fortsatt på Dig och Mig. Individens ansvar betonas.

Föreningar följer med grenförbundens rekommendationer gällande träning och matcher.