Samarbete med Concordia för stöd åt ensamföretagare i Kronoby

Den situation som koronaviruskrisen orsakat har snabb förändrat verksamhetsförutsättningarna för många branscher. Det är ännu svårt att bedöma hur långa och bestående konsekvenserna av coronaviruset är, men det är säkert att de kommer att vara omfattande.

Fredagen den 27 mars beslöt landets regering om stöd till ensamföretagare för att komplettera tidigare beslut om företagsstöd. Stödet kanaliseras via kommunerna.

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna för svårigheter till följd av coronavirusepidemin. Företagaren ansöker om stödet från sin hemkommun. Kommunerna i regionen samarbetar med Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia för att förbereda de praktiska processerna detta innebär. Målet är enligt arbets- och näringsministeriet att öppna ansökan i kommunerna så snart som möjligt men senast inom två veckor.

Concordia har satt ihop en länksamling med information till företagare, läs mera här.

Concordia betjänar via telefon, epost och digitala mötestjänster
Tack till alla som deltog i Concordias videochatt, detta gav oss goda erfarenheter. I fortsättningen betjänar vi er direkt via telefon, epost, digitala mötestjänster (ex. Teams) och våra hemsidor. Vi öppnar upp videochatt-möjligheten igen när det kommer ny väsentlig information som berör större kundgrupper. På det sättet kan vi snabbt och smidigt kunna svara på era frågor och funderingar. Följ med våra informationskanaler för den senaste informationen om läget.

 

För mer information: www.concordia.jakobstad.fi, 010 239 7550 (växeln)
företagsrådgivare Kari Myllymäki 010 239 7555
företagsrådgivare Sanna Kankaanpää 010 239 7551

 OBS!!! Närmare tilläggsinformation via denna länk