Nyhetsbrev 11/22

 

 

2.12.2022

 

 

Årsfest 19.12

Den traditionella årsfesten ordnas igen måndag 19.12. Vi premierar kultur-, talko- och idrottsmänniskor, FM-medaljörer, Årets företag samt personal som varit 20 år i tjänst. Festen kommer att filmas in och sättas ut på vår YouTube-kanal så ni får alla ta del av den.

 

Terjärv förskola och skola

Entreprenör för Terjärv förskola och skola har nu valts. Kommunstyrelsen valde Rakennus Korpela Oy till entreprenör. Bygget inleds till våren.

 

 

Cykelvägen i Nedervetil

Planeringen av cykelvägen i Nedervetil har påbörjats. Ramboll Oy har påbörjat uppgörandet av en vägplan för en cykelväg samt underfart från Nedervetil centrum till Brännkärrsvägens andra anslutning utmed Backändavägen.

 

Budget 2023

Kommunfullmäktige godkände budgeten för 2023 samt ekonomiplanen för 2024-2025 på sitt möte 14.11. Trots kraftiga kostnadsökningar i driftsbudgeten, minskade skatter och statsandelar, budgeteras ett positivt resultat på knappa 2 miljoner euro för år 2023. Terjärv förskola och skola är den största investeringen nästa år. I ekonomiplanen för 2024 finns ett anslag för sanering av Kronoby idrottshall och i planen för 2025 finns investeringsanslag för verkställande av en förnyelse av taket vid skolcentrum i Kronoby, en renovering och utvidgning av Näckrosens daghem, byte av fönster vid Terjärv vårdcenter och för byggandet av en kall lagerhall vid Krokfors verkstad.

 

Karleby – Jakobstad flygplats

Flygen till både Helsingfors och Stockholm rullar på från Kronoby. Flygplatsen har under oktober månad betjänat Amapola reguljärflyg till Stockholm, Aventours och TUIs semesterflyg till värmen i söder, samt flera internationella privatflyg till olika delar av Europa. Utöver detta fungerade fältet som bas för Försvarsmaktens Hornet jaktplan under Ruska 22 övningen.

Tack vare allt detta satte flygplatsen ett post-covid passagerarrekord i oktober, då flygplatsen betjänade mer än 2000 flygpassagerare (2141). Från början av november öppnades reguljärtrafiken till Helsingfors igen, som nu kan nås med inhemska vingar och utmärkta anslutningsflyg med Finnair. Låt oss inte glömma att använda tjänster från vår egen flygplats, som möjliggör välmående för områdets affärsliv och även fritidsresor som kan ge energi under denna mörka period.

 

One Day Contract

One Day Contract är en regional kampanj som årligen för samman ungdomar och företagsfolk för en dag. Avsikten med kampanjen One Day Contract är att erbjuda ungdomar en chans att följa en ledares, förmans eller specialists arbete under en dag. Ungdomarna ser vad som sker på arbetsplatserna i praktiken. Dessutom erbjuder kampanjen ungdomarna olika synvinklar på de egna studie- och karriärplanerna samt arbetslivet i allmänhet.

Axel Björklund, som studerar i Hanken i Vasa, följde med kommundirektörens arbetsdag på torsdag och fick lära sig en hel del om kommundirektörens arbete.