Tekniska avdelningen söker en underhållsarbetare/snickare till kommunens fastigheter och områden.

 

 

Skriftlig ansökan lämnas in till Tekniska kansliet, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby eller per e-post:  stefan.fagernas@kronoby.fi senast den 31.7.2020. Anställningen börjar från 1.9 eller enligt överrenskommelse eventuellt tidigare.

Fastighetsansvarig Stefan Fagernäs ger tilläggsinformation: 040 1385 653.

 

Den person som sökes bör ha en utbildning från en yrkesläroanstalt från en byggnadslinje eller lång erfarenhet från byggnadsarbeten. Våtutrymmescertifikat räknas som merit liksom erfarenhet eller kompetens inom vvs- eller elbranschen.

 

Till arbetsuppgifterna hör i främsta hand små renoveringar av kommunens fastigheter, hyresbostäder samt också underhållsarbeten på uteområden såsom  simstränder, idrottsområden, parker samt utedagvårdsområden. 

Arbeten utförs vanligen i par .

Som närmaste förman fungerar Fastighetsansvarige.

 

Grundlön enligt TS avtalet för tekniska sektorn 2020 € / månad samt branschtillägg enligt TS avtalet, max 8 % av grundlönen samt ett individuellt tillägg enligt prövning, max 272,80 €. För användning av egna verktyg erhålls verktygsersättning enligt avtalet.