Anbudsförfrågan på planskötsel


Tekniska nämnden i Kronoby kommun begär anbud på planskötsel av gräsplaner och konstgräsplaner i kommunen.
Entreprenadtiden är 3+2 år (2020 - 2022 och option för 2023 och 2024).
Anbudsförfrågan fås från tekniska kansliet.

Skriftliga anbud bör inlämnas senast måndagen 9.12.2019 kl. 16.00 under adress:
Kronoby kommun
Tekniska nämnden
Säbråvägen 2
68500 Kronoby
Märke "Planskötsel"

Eventuella tilläggsuppgifter ges av Kimmo Bodbacka tel. 050 566 9819 eller via e-post kimmo.bodbacka@kronoby.fi.