Aktuellt i coronatider


Aktuellt i Coronatider 7.5.2020

 

Statsrådet meddelade den 4.5.2020 om upphävning av vissa begränsningar som råder p.g.a. Coronaepidemin, trots att undantagsförhållanden fortsätter till 13 maj.

 

Begränsning av sammankomster
Nu tillåts en gradvis öppning av samhället: Begränsningarna av sammankomster lättas från nuvarande 10 personer till högst 50 personer från och med 1 juni tillsvidare. En ny bedömning görs före utgången av juni månad. Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är förbjudna till 31 juli.

 

Gränsen öppnas och restaurangnäringen körs igång försiktigt
Gränstrafiken inom Schengenområdet tillåts från 14.5 för arbetsresor och annan nödvändig trafik. Arbetspendlingen kan alltså inledas igen både från Estland och från Sverige till Åland.
Regeringen avråder fortfarande från utlandsresor på fritiden.

 

Restauranger och kaféer får successivt öppna från den 1 juni, men det förutsätter ännu en allmän epidemiologisk lägesbedömning som stöd. Man vill begränsa kundantal och serveringstider.

 

Fortsatta restriktioner och direktiv
Kom ihåg att vi fortfarande har en mycket osäker tid och vi skall fortsatt skydda de mest utsatta i samhället och fördröja smittspridningen. Det gör vi genom att fortsatt följa regeringens och THL:s direktiv med att

-       hålla avstånd,
-       undvika folksamlingar,
-       tvätta händer och att
-       iaktta allmän försiktigt
-       inte glömma att viruset fortfarande finns i hela landet
-       hjälpa riskgrupper med t.ex. mat- och medicinuppköp

 


Skolor och småbarnspedagogik
Skolor och småbarnspedagogik nystartar 14.5 i kommunen. Specialåtgärder krävs för att kunna följa regeringens direktiv. Bl.a. transporten av eleverna är en stor utmaning. Gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete kan öppnas den 13 maj men distansundervisning rekommenderas för andra stadiets utbildning. Kronoby gymnasium fortsätter med distansundervisningen till terminens slut.

 


Kultur, sport och möten tillåts i viss utsträckning
Biblioteken öppnar 7.5 för utlåning av böcker och annat material.

 

Idrottsanläggningar: Idrottstävlingar kan ordnas från 1 juni med specialarrangemang. Konstgräsplanen och andra utomhusplaner öppnas i kommunen fr.o.m. 14 maj. Begränsningar på 10 personer / träning. Skild information ges. Ansvaret ligger på användaren.

 

Kommunens gym kan öppnas 1 juni men då endast för de med nyckelkort av något slag
Idrottshallen i Kronoby kan bokas fr.o.m. 1 juni
Skolornas utrymmen hålls stängda för allmänheten.
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte återupptas snarast möjligt.

 

Möjlighet till trygga möten för äldre på boenden
Vi håller som bäst på och utreder möjligheterna att på Sandbacka och TVC ordna ett individuellt  tryggt mötesrum för åldringar och deras anhöriga;  Ett rum med två ingångar, avskilt av glas eller plexiglas och försett med mikrofon och högtalare. Målsättningen är att man kunde ses och höras utan fysisk kontakt.  Ärendet utreds som bäst.

 

Kommungården
Kommungården hålls fortfarande stängd. I mån av möjlighet tillåts distansjobb. Perso-nalen är tillgänglig per telefon och e-post.

 

Ensamföretagarstöd
kan sökas via Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia: info@concordia.jakobstad.fi. Stödet kan betalas för kostnader som uppstått under tiden 16.3.2020-31.8.2020. Stödet är för viss tid och ansökan inlämnas senast 30.9.2020.