Uppdaterad coronainformation till småbarnspedagogiken, förskolan, grundläggande utbildningen och gymnasiet

 

31.8.2020

 

Enligt rekommendationerna från THL, Soite och utbildnings- och kulturministeriet är det viktigt att man inte kommer till småbarnspedagogiken, skolan, eller till läroinriktningar om man är sjuk. Barnet/ eleven ska stanna hemma vid vanliga förkylningar 3-4 dagar, tills barnet är så återställt att det orkar delta i verksamheten/ skolan. Ring Soites Barnakuten för stöd och råd, de uppmanar till testning där de ser ett behov.

 

Barn med pollenallergi, astma eller andra kroniska sjukdomar ska i första hand via medicinering få bukt med symptomen. Om det inte lyckas ska ett snuvigt, nysande, hostande barn stanna hemma.

 

Om barnet/ eleven har gett ett coronatest och testresultatet är negativt och symptomen avsevärt har minskat, kan barnet/ eleven föras till daghemmet/ skolan, även om symptomen inte avtagit helt. Om symptomen upphört medan man väntar på tid för testning eller väntar på svaret från en testning, får barnet/ eleven återvända till daghemmet/ skolan.

 

Om testresultatet är positivt sätts barnet/ eleven i karantän minst 14 dygn. Soites infektionsläkare informerar familjen om resultatet, försätter patienten i isolering och inleder kontaktspårning. Då kontaktas daghemmens/ förskolans ledare, skolans rektorer och lärare. Barnet bör vara symptomfritt i minst två dygn innan det återvänder till småbarnspedagogiken, förskolan eller skolan efter en konstaterad coronainfektion.