Coronainfo 13.11.2020

 

Kronoby kommun har en ökning av coronafallen i kommunen. Smittorna är förknippade med massexponeringar i en enhet för seniorboende och på en arbetsplats. Antalet exponerade personer är nu sammanlagt ungefär 60.

 

Soites infektionsöverläkare Marko Rahkonen rekommenderar att sammankomster och hobbyverksamhet undviks i Kronoby-området i en vecka så att coronavirussituationen lugnar ner sig i området och ytterligare smittor undviks.

Smittorna är förknippade med massexponeringar i en enhet för seniorboende och på en arbetsplats. Antalet exponerade personer är nu sammanlagt ungefär 60.
Smittorna är förknippade med massexponeringar i en enhet för seniorboende och på en arbetsplats. Antalet exponerade personer är nu sammanlagt ungefär 60Gruppexponering har förekommit i ett seniorboende samt på en arbetsplats. Sammanlagt har cirka 60 personer exponerats.

 

Vi rekommenderar att alla privata tillställningar inhiberas för en vecka framåt från och med i dag. Även all idrottsverksamhet och övriga tillställningar där folk samlas rekommenderas att inhiberas för en vecka framåt.

 

Vi har ett ökat antal coronafall men skolan och dagvården berörs inte i dagsläget. Det är önskvärt att man iakttar extra försiktighet.

 

Kommunfullmäktiges möte inkommande måndag 16.11 flyttas till Kommungården och hålls möjligtvis på distans. Besked om distansmöte kommer senare.

 

MI informerar på sina egna hemsidor angående kurser.

 

I regionen gäller en utvidgad rekommendation om att använda ansiktsmask. Det är viktigt att komma ihåg handhygienen samt hålla säkerhetsavstånd på 1-2 meter. Det är viktigt att söka sig till testning också om man har lindriga symtom.

 

Förebygg coronavirussmittor:

  • Tvätta dina händer
  • Hosta i ärmen eller i en näsduk för engångsbruk
  • Håll avstånd till andra människor
  • Använd mask
  • Om du får symtom, stanna hemma och sök dig till test
  • Ladda ner och använd Coronablinkern