Skolanmälan närmar sig

 

 

23.1.2023

 

 

Skolanmälan närmar sig. Anmälan kommer att ske under tiden 25.1.-3.2.2023.

 

Då anmälan öppnas kommer information och instruktioner att skickas via Wilma åt de vårdnadshavare vilkas barn detta gäller.

 

Med vänlig hälsning, 

Bildningskansliet