Enkät om kommunstöd till ungdomar

Är du född mellan 1998 och 2005? Är du hemma från Kronoby och studerar vid ett gymnasium eller en högskola?
Då behöver vi dig!
Lägg 3 minuter av dagens skärmtid på att berätta för oss hur du tänker kring ditt val av hemkommun under studietiden. Ett presentkort på 40 € lottas ut bland deltagarna.
En länk till enkäten hittas här:
Tack för din hjälp!