Upphandling av nya Terjärv förskola och skola

 

 29.8.2022

 

 

Upphandlingsprocessen av Terjärv skola har inletts. Kronoby kommun begär in anbud på byggandet av en skola för ca 150 elever (årskurs 1–6) och förskola för 50 elever som KVR-entreprenad.

 

Preliminära planer på skolans utformning har planerats av Arkitektbyrå Jorma Paloranta Oy: Enligt dessa kommer den totala våningsytan att vara ca 2 500–2 700 m2.

 

Anbudsförfrågan och mer information hittas via upphandlingsplattformen Hilma: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/74353/notice/106963/overview

 

Det är möjligt att lämna in anbud fram tills 21.10.2022 kl. 9.00.

 

Bilden nedan visar en preliminär skiss av den nya skolan.

_ _ _

 

Länk till skisser: https://krombi-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/matilda_bjorklund_kronoby_fi/ErIujmnd7kZPsDD3gwYRaeIBMn9BB4V9CR04jNOd84cEmg?e=ueYVp1

Terjaerv skola V7B Kuva3