Infotillfälle om cykelväg längs riksväg 8

 

26.10.2022

 

Karleby stad, Kronoby kommun och Pedersöre kommun utarbetar i samarbete en utredningsplan för en överkommunal cykelbana längs riksväg 8. Planobjektet sträcker sig från den nuvarande cykelbanans ändpunkt vid Kronobyvägen i norr söderut mot Lepplax i Pedersöre och förenas med den parallellväg som anvisats i planen för omkörningsfiler på riksväg 8. Enligt planen blir längden på cykelbanan cirka 20 km. I planen utreds alternativa sträckningar, särskilt när det gäller Kronoby centrum. Planen färdigställs senast den 31 december 2022.

 

Kommunerna ordnar ett gemensamt infotillfälle om projektet den 2 november 2022 kl. 18–20 vid Kronoby kommungård. Tillfället är tvåspråkigt.

 

Presentation av projektet (pdf, 1.3 MB)

Miljöutredning naturen (pdf, 1.9 MB )

Miljöutredning mark (pdf, 5.1 MB)

Markanvändnings- och kartläggningsutredning (pdf, 2.5 MB)

Landskapsutredning (pdf, 1.6 MB)

 

Hur läser du dessa cykelvägsplanritningar? (pdf, 430 kb)

Planritning 1 (pdf, 6.7 MB)

Planritning 2 (pdf, 6.3 MB)

Planritning 3 (pdf, 6.3 MB)

Planritning 4 (pdf, 6.3 MB)

Planritning 5 (pdf, 16 MB)

Planritning 6 (pdf, 8 MB)

Planritning 7 (pdf, 7.4 MB)

Planritning 8 (pdf, 8.5 MB)

Planritning 9 (pdf, 7.8 MB)

pyoeraetieinfo