Ansökan om småbarnspedagogik

Ansökan om småbarnspedagogik i Kronoby kommun för verksamhetsåret 2020-2021 pågår under tiden 16.3-27.3.2020. Alla barn, både nya och fortsättande, ska lämna in en ansökan jämte bilagor till områdets ledare för småbarnspedagogik eller till bildningskansliet. Ansökningsblanketten skrivs ut från kommunens hemsida och undertecknas. Verksamhetsåret börjar 3.8.2020.

Mer information