Bidrag inom idrotts-, kultur- och ungdomssektorn

Observera att alla ansökningar skall skickas in i pappersform med underskrift senast 4.3.2020 till Kommungården på adressen

Kronoby kommun
Fritidsbyrån
Säbråvägen 2
68500 Kronoby

Via denna länk hittar du blanketter och principer för utdelning av bidrag.