Kronoby kommun söker innovativa ledare

 

 

Är du vår nya bildningschef?

 

Vi söker en mål- och utvecklingsinriktad, innovativ ledare med god samarbetsförmåga och goda insikter i hela bildningssektorn. Du behöver ha förtrogenhet med förvaltning och ekonomi samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.

 

Bildningschefen hör till kommunens ledningsgrupp och är sektorchef inom skola och småbarnspedagogik och leder verksamheten inom den fria bildningen, biblioteket och idrotts-, ungdoms- och kultursektorn. Bildningschefen ansvarar för beredning och föredragning av ärenden som handläggs av bildnings- och fritidsnämnden samt uppföljning av budget för bildningssektorn.

 

Bildningschefen skall ha lämplig högre högskoleexamen.

 

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Tjänsten som bildningschef besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Personer som söker kan lämplighetstestas och den person som väljs bör lämna in godtagbart läkarintyg innan tillträde.

 

Ansökan jämte CV och löneanspråk lämnas in senast 8.10 2020 kl. 15.00 via Kuntarekry. Mera information ges av tf. kommundirektör Ulf Stenman på telefon 0503276574 eller ulf.stenman@kronoby.fi.

 

 

Är du vår nya tekniska chef?

 

Vi söker en mål- och utvecklingsinriktad, innovativ ledare med god samarbetsförmåga och goda insikter inom tekniska sektorn. Du behöver ha förtrogenhet med förvaltning och ekonomi samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska.

 

Tekniska chefen ingår i kommunens ledningsgrupp och har utvecklings-, resultat- och personalansvar för kommunens tekniska sektor.

 

Tekniska chefen ansvarar för beredning och föredragning av ärenden som handläggs av tekniska- och miljönämnden, uppföljning av budget för tekniska sektorn, leder projektplanering inom fastigheter och kommunalteknik samt ansvarar för anbud och kontrakt för fastigheter och vägar. Till tekniska chefens uppgifter hör även samordning av vatten- och avloppsförsörjningen via kommunala vattentjänstverk.

 

Tekniska chefen skall ha lämplig teknisk utbildning.

 

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Tjänsten som teknisk chef besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Personer som söker kan lämplighetstestas och den person som väljs bör lämna in godtagbart läkarintyg innan tillträde.

 

Ansökan jämte CV och löneanspråk lämnas in senast 8.10 2020 kl. 15.00 via Kuntarekry. Mera information ges av tf. kommundirektör Ulf Stenman på telefon 0503276574 eller ulf.stenman@kronoby.fi.