Tomter till jubileumspris


Under innevarande jubileumsår erbjuds tre egnahemstomter i kommunen att inköpas för jubileumspriset 50 euro per tomt.
Valfri tomt från kommunens planeområden gäller och intresserade lämnar in en ansökan under oktober månad 2019. Ansökan bör innehålla kontaktuppgifter och den bör skickas till dan.stenlund@kronoby.fi.
Valet av köpare sker genom utlottning.
Som köpevillkor gäller att bygglovsansökan inlämnas senast 31.5.2020.
För tidigare reserverade tomter erbjuds en rabatt på 50 % under samma tid. Här gäller också att bygglovsansökan skall inlämnas före den 31.5.2020.