Anbudsförfrågan på solpaneler

 

 

23.5.2024

 

 

Vi begär in anbud på solpaneler till Idrottshallen i Kronoby. Det är frågan om en nyckelfärdig helhetslösning. Med detta avses bland annat att solpanelerna, allt nödvändigt material, tillstånd, installation av solpanelerna samt all nödvändig teknik för anslutning till elnätet och försäljning av överskottsel ingår i upphandlingen. Ingår gör även sådant som inte nämns ovan, men som krävs för att genomföra projektet.

 

Sista dagen för inlämning av anbud är 7.6.2024 kl.12:00.

 

Handlingar och tilläggsuppgifter fås av:

Patricia Svarvar, teknisk chef, patricia.svarvar@kronoby.fi