Hur du handlar vid misstanke om Coronainfektion

Information 27.2.2020 (www.soite.fi)

Hur du handlar vid misstanke om coronavirusinfektion

Risken för coronavirussmitta inom Soites område och i Finland är mycket liten, och det behövs inga specialarrangemang. Normal handhygien räcker. Många vanliga luftvägsvirus sprids just nu, liksom säsongsinflu-ensan.
 
I nuläget 27.2.2020 kan det i Finland vara fråga om en coronavirusinfek-tion ifall följande två kriterier uppfylls:

  1. Sjukdomsbild: Personen har symptom på akut luftvägsinfektion, såsom feber och/eller hosta och/eller andnöd och/eller fynd som tyder på lungiflammation
  2. Uppgifter om utsättning: personen har endera
  • vistats i Fastlands-Kina (gäller ej Hongkong, Macao eller Taiwan), Sydkorea, Iran eller i Italien i regionerna Lombardiet, Veneto, Piemonte och Emilia-Romagna inom 14 dygn innan symptomen började.
  • eller har varit i närkontakt med ett laboratoriebekräftat nytt fall av coronavirussmitta inom 14 dygn efter att symptomen börjat. Angående Sydkorea, Iran eller områdena i Italien bör coronavirussmiita misstänkas hos personer som från och med 25 februari får symptom på akut infektion i andningsvägarna. Norra Italiens skidcenter ligger i huvudsak inte i dessa områden. Resor via Milanos flygfält är inte förknippade med ökad smittorisk.

Symptomfria personer som vistats i epidemiområdena undersöks inte.

Om du misstänker coronavirussmitta:

Om du misstänker coronavirussmitta, ta kontakt med hälsocentralmottagningen i ditt eget område per telefon under tjänstetid, eller vid andra tidpunkter till Soites samjour tfn. 06 826 4500.

Coronasituationen uppdaters, senaste uppgifterna finns alltid på Institutet för hälsa och välfärds webbsida:  

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

THL uppdaterar sin information regelbundet.

Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19:

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/vanliga-fragor-om-coronaviruset-covid-19