Delta och påverka!

 

7.2.2022

 

Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby överförs från Mellersta Österbottens social och hälsovårdssamkommun Soite till Österbottens välfärdsområde den 1 januari 2023.


Vi vill att ni även i fortsättningen får högklassig service nära hemmet och att befintliga vårdkedjor fungerar.

 

Nu kan du besvara Österbottens välfärdsområdes enkät och berätta vad som är viktigt för just dig då det kommer till socialvård, hälsovård och räddningsväsendet.
Enkäten är öppen 7. - 20.2.2022.

 

Du kommer in till enkäten via denna länk. Enkäten finns även som pappersversion att hämtas vid Kommungården, biblioteken och på hälsostationerna i kommunen.