Vi söker fastighetsskötare

Tekniska avdelningen söker en fastighetsskötare till i första hand Kommungården, Hälsogården och  Centralskolan.

Tilläggsuppgifter www.kronoby.fi eller Stefan Fagernäs 040 1385 653.
Skriftliga ansökningar senast  27.6.2019 till Tekniska kansliet, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby  eller e-post bernt.storbacka@kronoby.fi

Uppgiftsbeskrivning  för fastighetsskötare vid Kommungården, Hälsostationen och Centralskolan

Behörighet: Yrkesskoleexamen  från VVS , Byggnads eller Fastighetsservice linje eller erfarenhet från tidigare fastighetsskötsel eller från anställningar inom bygg,el,vvs eller något hantverksyrke

Ställning i organisationen: Närmaste förman är fastighetsansvarige                                                                                              

Uppgiftsbeskrivning
- Ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten (den inre städningen av fastigheterna sköts via köptjänst )
- Snöröjning , grusning och sandning framför ingångar och gångleder (snöröjning på vägar och parkeringar sköts via köptjänst)
- Övervakning och underhåll av husteknik
- Sköta mindre reparationer på fastigheterna och inventarierna
- Ombesörja flaggning
- Smörja lås och gångjärn, byta lampor
- Handha mindre anskaffningar som behövs för fastighetsskötseln
- Hjälpa personalen med tunga föremål , tex vid flytt av möbler
- Hämta in och dela ut materialleveranser samt föra avgående post till posten
- Klippa och sköta om gräsmattor och planteringar samt uppsamling av löv
- Handha rengöringen av takrännor och regnvattenbrunnar
- Handha dagbok ( elektronisk ) över skötselarbeten
- Beredskap och möjlighet att delta i dejourering
- Övervakar fastigheten även utanför normal arbetstid