Insamling av lantbruksplaster

 

12.4.2021

 

Anmälan senast 16.4 (06 781 4523)

 

Lantbrukets återvinning

 

1. Sortera plasten

 

Lantbruksplast finns av olika slag, varje kvalitet måste sorteras för sig för att kunna återvinnas. Om du gör det redan när balen eller säcken öppnas så sparar du både tid, arbete och pengar.

 

2. Hantera plasten rätt

 

Hantera plasten så att den hålls så torr och ren som möjligt, det håller kostnaderna nere (prisklass 1). Det får inte innehålla främmande föremål såsom järn, jord, grus eller gammalt ensilage.

Plasten som hanteras rätt förblir ren och kan därmed materialåtervinnas i högre utsträckning.

 

Balplastinsamlingens prisklasser

 

Endast balplast, innehåller minimalt med foderrester,

 115 €/30 min. + moms, (går till återvinning)

 

Balplast blandat med storsäckar, AIV-plast, kartong samt en del foderrester

 145 €/30 min. + moms, (kräver maskinell sortering, går till återvinning.

 

Balplast blandat med AIV-plast, småsäckar, kaggar, kartong, nät, band, samt en större mängd foderrester 210 €/30 min. + moms, (går till förbränning)

 

Säckar, nät och kanistrar påverkar inte prisklass 1 och 2 om de är förpackade skilt i storsäckar.

 

Prisklassen bestäms i samband med avhämtningen.

 

Tilläggsinfo:

Ab Ekorosk Oy

Mats Koivusalo

Tfn 050 364 8344

mats.koivusalo@ekorosk.fi