Är du vår nya ekonomi- och personalchef?

 

 

25.11.2022

 

 

Vi söker en mål- och utvecklingsinriktad, innovativ ledare med god samarbetsförmåga och goda insikter i ekonomiförvaltning och personalfrågor. Du har en lämplig arbetserfarenhet, god färdighet i ledarskap samt förtrogenhet med förvaltning.

 

Ekonomi- och personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp och har utvecklings-, resultat- och personalansvar för kommunens ekonomikansli.

 

Ekonomi- och personalchefen ansvarar bl.a. för beredning av ärenden som handläggs av affärs- och riskhanteringssektionen, personalsektionen samt ekonomi- och personalrelaterade ärenden i kommunstyrelsen. Ekonomi- och personalchefen ansvarar bland annat för ibruktagning av ett nytt löne- och HR-program, uppgörande och uppföljning av kommunens budget och uppgörande av bokslut samt för kommunens lån och riskanalys.

 

Formella behörighetskrav är högskoleexamen och goda kunskaper i svenska och finska.

 

Kronoby kommun är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Tjänsten som ekonomi- och personalchef besätts tillsvidare med sex månaders prövotid. Personer som söker kan lämplighetstestas och den person som väljs bör lämna in godtagbart läkarintyg innan tillträde.

 

Ansökan jämte CV och löneanspråk lämnas in senast 7.12 2022 kl. 9.00 via Kuntarekry. Intervjuer hålls 8.12 efter tjänstetid. Mera information ges av kommundirektör Malin Brännkärr på telefon 040 5347 727 eller malin.brannkarr@kronoby.fi.