Ny upphandling av städtjänster

 

 

9.4.2024

 

Kronoby kommun och Österbottens välfärdsområde begär gemensamt in anbud för städtjänster för daghem, förskolor, skolor, bibliotek, vårdcentraler, serviceboenden, brandstationer samt övriga fastigheter som är belägna inom Kronoby kommun.

 

Avtalstiden är tre år med möjlighet till två optionsår. Målet är att tjänsterna börjar levereras 1.8.2024.

 

En liknande upphandling utfördes under tiden 13.2 - 15.3.2024: Då konkurrensutsattes både mat- och städtjänster, men med anledning av uppdagade brister i upphandlingsdokumenten avbröts upphandlingen till städtjänsternas del.

 

Anbudsförfrågan och information om upphandlingen hittas i Hilma-tjänsten. Anbuden inlämnas via Cloudia-tjänsten enligt instruktionerna i Hilma.