Corona-uppdatering

 

12.10.2020

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner under perioden 12.10–31.10.2020. 

 

Kronoby kommun hör till Soite samkommun men följer Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbud och ger starka rekommendationer till övriga aktörer och privata i kommunen att göra detsamma och inhibera allmänna sammankomster med över 10 personer.

 

Småbarnspedagogiken, förskolorna och skolorna fortsätter enligt tidigare planer.