Vi söker lärare till Ådalens skola

 

 

18.3.2024

 

 

Resurs- och speciallärare
Vi söker en trygg, inspirerande och kunnig resurs- och speciallärare till Ådalens skola. Undervisningen sker till stor del i smågrupp och du kommer att fungera som hjälp och pedagogiskt stöd för elever som har inlärningssvårigheter och som behöver individualiserad skolgång.

 

Som resurs- och speciallärare ansvara du för din undervisning i smågrupp, samt för att individualisera och anpassa undervisningen för dina elever. Du ingår i skolans team av speciallärare och har en viktig roll och det pedagogiska stödarbetet i hela skolan. Du har också en coachande roll för att stöda ämneslärarna i deras arbete i att individualisera undervisningen för de elever som är i behov av det.

 

Ansökan via Kuntarekry senast 2.4.2024.

Tilläggsinfo: Sofia Renlund, rektor för Ådalens skola: sofia.renlund@kronoby.fi, 040 3591 896

 

 

Moderskapsvikarie i matematik
Vi söker en moderskapsvikarie i matematik för årskurserna 7–9 i Ådalens skola i Kronoby. Anställningen inleds den 1.8.2024 och är på viss tid. Undervisningsskyldigheten är minst 24 timmar.

 

Som moderskapsvikarie i årskurserna 7–9 i Ådalens skola ansvarar du för ämnesundervisningen i matematik för alla årskurser tillsammans med en annan lärare. Du ingår också i skolans lärarteam och deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolan. Vi söker dej som är driftig, inspirerande och kunnig inom området. Varmt välkommen med din ansökan!

 

Ansökan via Kuntarekry senast 2.4.2024.

Tilläggsinfo: Rektor Sofia Renlund, sofia.renlund@kronoby.fi, 040 3591 896

 

 

Förberedande undervisning samt Svenska 2
Vi söker en ansvarstagande och trygg lärare i Förberedande undervisning samt Svenska 2 till Ådalens skola, årskurserna 7–9 i Kronoby.

 

Som lärare i Förberedande undervisning och Svenska 2 ansvarar du för att nyanlända elever samt elever som inte har svenska som modersmål får en trygg och anpassad skolgång och en bra grund för fortsatta studier. Du jobbar främst i smågrupp tillsammans med eleverna men stöder också ämneslärarna i deras undervisning och i att anpassa t.ex. läromedel enligt den språkliga kompetensen. Du ansvarar också för att alla elever får en god integrering i skolmiljön. Undervisningsskyldigheten är minst 16 timmar.

 

Ansökan via Kuntarekry senast 2.4.2024.

Tilläggsinfo: Rektor Sofia Renlund, sofia.renlund@kronoby.fi, 040 3591 896