Haemme opettajia Ådalenin kouluun

 

 

18.3.2024

 

 

Resurssi- ja erityisopettaja

Haemme turvallista, inspiroivaa ja osaavaa resurssi- ja erityisopettajaa Ådalenin kouluun. Opetus tapahtuu suurimmaksi osaksi pienryhmissä ja toimit apuna ja pedagogisena tukena oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia ja, jotka tarvitsevat yksilöllistä koulunkäyntiä.

 

Kuulut koulun erityisopettajien tiimiin ja sinulla on tärkeä rooli koko koulun pedagogisessa tukityössä. Sinulla on myös valmentava rooli tukemalla aineopettajia työssään yksilöimään opetusta.

 

Haku Kuntarekryn kautta viimeistään 2.4.2024.

Lisätietoja: Sofia Renlund, Ådalenin koulun rehtori: sofia.renlund@kronoby.fi, 040 3591 896

 

 

Matematiikan sijaisuus

Haemme matematiikan sijaistaa vuosiluokille 7-9 Ådalenin koulussa. Sijaisuus alkaa 1.8.2024. opetusvelvollisuus on vähintään 24 tuntia.

 

Sijaisena vastaan matematiikan aineopetuksesta vuosiluokilla 7-9 yhdessä toisen opettajan kanssa. Kuulut myös koulun opettajatiimiin ja osallistut koulun pedagogiseen kehitystyöhön. Haemme sinua, joka olet toimelias, inspiroiva ja osaava.

 

Haku Kuntarekryn kautta viimeistään 2.4.2024.

Lisätietoja: Sofia Renlund, Ådalenin koulun rehtori: sofia.renlund@kronoby.fi, 040 3591 896

 

 

Valmistava opetus sekä Svenska 2

Haemme vastuullista ja turvallista opettajaa Valmistavaan opetukseen sekä Svenska 2 vuosiluokille 7-9.

Valmistavan opetuksen ja Svenska 2 opettajana vastaat siitä, että vastatulleet opppilaat sekä oppilaat, joilla ei ole ruotsi äidinkielenään, saavat turvallisen ja sopeutetun koulunkäynnin ja hyvän perustan jatko-opinnoille.

 

Haku Kuntarekryn kautta viimeistään 2.4.2024.

Lisätietoja: Sofia Renlund, Ådalenin koulun rehtori: sofia.renlund@kronoby.fi, 040 3591 896