Rekommendationerna gällande sammankomster skärps i Soites område

 

18.5.2021

 

Soites område är i samhällsspridningsfasen i fråga om coronavirusepidemin och därför skärpte myndighetsgruppen de regionala rekommendationerna gällande sammankomster: inomhus 6 personer och utomhus 10 personer.

 

Följande ändringar görs i rekommendationerna:

  • Det rekommenderas att privata sammankomster på över sex personer inte ordnas inomhus. Vid privata sammankomster utomhus är rekommendationen högst tio personer. Säkerhetsavstånd bör hållas också utomhus.
  • Simhallar, badanläggningar och offentliga bastur stängs.
  • Ungdomslokaler, bibliotek, gym som kommunerna upprätthåller och andra motsvarande funktioner stängs.
  • Muséer och teatrar kan hållas öppna med särskilda arrangemang om RFV:s gällande begränsningar gällande sammankomster följs.

 

De nya rekommendationerna gäller 19.5 — 1.6.2021. Om coronavirusläget börjar lugna ner sig i området är det möjligt att rekommendationer kan lättas före vårens examensfester.

 

Vi hoppas att var och en följer rekommendationerna gällande sammankomster och hygienanvisningarna i fråga om förebyggandet av smittor omsorgsfullt. Det är nu ytterst viktigt att minska antalet närkontakter så mycket som möjligt, att använda ansiktsmask omsorgsfullt, att hålla säkerhetsavstånd på två meter och att sköta handhygienen. Onödiga sammankomster bör undvikas!

 

Vi uppmanar alla som har ens lindriga symtom som passar in på coronaviruset att med låg tröskel söka sig till coronavirusprovtagning. Man bör inte röra sig utanför hemmet om man har ens lindriga symtom!

 

Vi uppdaterar Soites rekommendationer på kommunens hemsidor under sidan Corona, som ni hittar här.