Biskops bron avstängd

 

 

14.10.2022

 

Biskops bron vid Tranubäcktåget är avstängd för byte av brolock från 17.10 ca. 4 veckor framåt.

 

Tilläggsinfo: Tekniska avdelningen, tfn. 0500 162 007