Stipendier ur Kronoby kommuns allmännyttiga fond

 

15.3.2021

 

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 8.3.2021 § 42 om utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond.  Stipendier på 50 euro kan delas ut åt unga mellan 16 och 24 år som studerar på andra stadiet eller vid folkhögskola och som per 31.1 har Kronoby som hemkommun.

 

Kommunstyrelsen delar i enlighet med kriterierna för beviljande ut

 

  • 4 stipendier á 50 € åt studerande från Kronoby kommundel
  • 4 stipendier á 50 € åt studerande från Nedervetil kommundel
  • 8 stipendier á 50 € åt studerande från Terjärv kommundel

Fritt formulerade ansökningar sänds senast 14.4.2021  per e-post till kronoby.kommun@kronoby.fi eller per post till Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby. Ur ansökan bör framgå namn, skola och bankuppgifter.