Oktober nyhetsbrev

 

 

1.11.2022

 

En månad har gått igen och det är dags för oktobers nyhetsbrev. Fast vi är just inne i årets mörkaste tider, så har vi en hel del saker på gång.

 

Teknisk chef

Kommunens nya tekniska chef Patricia Svarvar har börjat sitt jobb. Vi önskar Patricia välkommen i huset och lycka till med jobbet!

 

HYTE-grupp

Genom social- och hälsovårdsreformen överförs social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena, men ansvaret för att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd kvarstår hos kommunerna. 
I början av 2023 inför man en tilläggsdel till statsandelen för främjande av hälsa och välfärd, en s.k. HYTE-koefficient. HYTE-koefficienten är ett incitament som innebär att storleken på kommunfinansieringens statsandel delvis fastställs enligt det arbete kommunerna utför för främjandet av hälsa och välfärd. 

Ledningsgruppen kommer tillsammans med fritidskoordinatorn att fungera som HYTE-koordineringsgrupp.

 

Infotillfälle om cykelväg 2.11

Karleby stad, Kronoby kommun och Pedersöre kommun utarbetar i ett samarbete en utredningsplan för en överkommunal cykelbana längs riksväg 8. Planobjektet sträcker sig från den nuvarande cykelbanans ändpunkt vid Kronobyvägen i norr söderut mot Lepplax i Pedersöre och förenas med den parallellväg som anvisats i planen för omkörningsfiler på riksväg 8. Enligt planen blir längden på cykelbanan cirka 20 km. I planen utreds alternativa sträckningar, särskilt när det gäller Kronoby centrum. Planen färdigställs senast den 31 december 2022.

Kommunerna ordnar ett gemensamt infotillfälle om projektet den 2 november 2022 kl. 18–20 vid Kronoby kommungård. Tillfället är tvåspråkigt.

 

Må bra dag för seniorer 1.11

Ännu hinner du anmäla dig till seniorernas Må bra dag som ordnas 1.11 kl. 9 - 15. På programmet: Christoph Treier föreläser under temat ”Nu har du mera fritid men mindre livstid” (Samlingshuset), lunch på Botnia Hotel, Malin Åminne – Första hjälp kunskaper i vardagen (Idrottshallen), promenad och bocciaspel också i idrottshallen samt avslutningskaffe  i Samlingshuset.
Tillfället är gratis men lunchen bekostas själv. Anmälningar till fritidskoordinatorn Hanna Aarnio 040 8679 739.

 

Svenska dagen-fest

Svenska dagen-fest ordnas på söndag 6.11 kl. 15 vid Nedervetil skola. På festen kommer vi att få höra musikinslag av bl.a. Jakob Sundström och Nedervetil damkör. Peter Kankkonen kommer att hålla festtal. Festen avslutas med kaffe och god bakelse. Festen är öppen för alla, det kostar inget att delta och ingen förhandsanmälan behövs. Välkommen!

 

Budget 2023

Kommunstyrelsen behandlar nästa års budget på sitt möte nu inkommande måndag. Fullmäktige behandlar i sin tur förslaget på måndag 14.11. kl.16.00. Du kan sedvanligt följa med fullmäktiges möte via direktsändning på vår YouTube-kanal.

 

E-fakturakampanj

Med anledning av den stora mängden pappersfakturor som kommunen printar ut varje månad kör vi en e-fakturakampanj under hela november månad. Med kampanjen vill vi uppmuntra till hållbarare arbetssätt samtidigt som vi vill spara på allas tid, pengar samt givetvis på naturens resurser.

Mera information om kampanjen på vår hemsida samt sociala medier nästa vecka.

 

Näsdagen 11.11

Vi uppmuntrar alla våra enheter att uppmärksamma Näsdagen 11.11 på något sätt. På näsdagens hemsidor finns flera exempel på hur man kan delta t.ex. i skolor och daghem. På Kommungården har vi en ”ha på dig något rött” dag och samt en penginsamling. Om ni deltar i dagen, så meddela gärna informatören hur ni deltar och eventuellt hur mycket pengar ni lyckas samla in. På Näsdagens hemsidor finns kontonummer och mobilepaynummer dit man kan betala in bidrag. Skicka gärna också eventuella bilder och videoklipp till Pia så kan vi tillsammans uppmärksamma detta på some och göra en god gärning.

 

Elsparkampanj

Du har kanske märkt att det som bäst rullar på en elsparkampanj på våra sociala medier. Kampanjen är en gemensam kampanj i Jakobstadsregionen riktad till invånarna. Den ordnas i samarbete mellan Jakobstadsregionens fem kommuner (Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby), Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia och projektet Hållbara Jakobstadsregionen – kunskapslyft och resultat, som finansieras av miljöministeriet och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia. Ta gärna en noggrannare titt på tipsen för att minska på onödig energiförbrukning.

 

Gång, cykel och hållbar rörlighet i Jakobstadsregionen

I våra sociala medier börjar snart en informationskampanj om projektet Gång, cykel och hållbar rörlighet i Jakobstadsregionen. I projektet görs en plan för hållbar mobilitet i regionen och under some-kampanjen kommer ni att få tips på saker som ni kan göra med tanke på hållbar mobilitet. Så följ med våra some-kanaler för att veta vad som händer!

 

Black week–kampanj

I år kommer vi att ha ett specialerbjudande angående köp av tomt i kommunen på Black week-veckan 21 - 27.11. Så ifall du eller någon du känner funderat på att köpa tomt i Kronoby, håll ögonen öppna så du inte missar detta erbjudande!