Veterandagen


Kommunen uppmärksammar veterandagen genom att dela ut välgångsönskningar och Krombikaffe till kommunens alla krigsveteraner.