Kronoby kommun söker speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola samt gruppassistent till Solrosens daghem

 

4.5.2021

 

Kronoby kommun söker en speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola till Solrosens förskola i Nedervetil. Anställningen är 20h/vecka som speciallärare i förskolegrupp och 18,25 h/v som lärare i förskola. En resursgrupp startar inom förskolan där specialkunnande krävs. Behörighet enligt L540/2018.

 

Vi söker en flexibel och samarbetsvillig speciallärare, som gillar nya utmaningar. Arbetet i resursgruppen kommer att utvecklas under året i samråd med förskolans personal, skolans speciallärare och Kronobys pedagogiska ledare inom småbarnspedagogik och förskola.

 

De som kallas till intervju ombeds att ta med examens- och arbetsintyg i original och kopia av dem. Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag enligt Lag 504/2002.
Ansökningar via Kuntarekry senast 17.5.2021 kl.15.00.

 

Tilläggsuppgifter: Erica Nygård, tf. chef för småbarnspedagogik och förskola, erica.nygard@kronoby.fi , 040 6415986, Yvonne Rönnqvist
ledare för småbarnspedagogik och förskola, yvonne.ronnqvist@kronoby.fi , 050 9130853

 

 

Vi söker en GRUPPASSISTENT med första placering i Solrosens daghem i Nedervetil. Anställningen är tidsbunden för tiden 11.8.2021- 4.6.2022 med fyra månaders prövotid.


Behörighet enligt L 540/2018. Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, AKTA. Kommunen är tvåspråkig, med förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket.


Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn med specialbehov. Du är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god förmåga att se och handleda det lärande barnet.


Till intervjutillfället önskas original samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.
Ansökan och CV ska vara inlämnad senast 17.5.2021 via www.kuntarekry.fi

 

Tilläggsinformation: Tf.chef för småbarnspedagogik och förskola Erica Nygård, erica.nygard@kronoby.fi , 040 6415986

ledare för småbarnspedagogik och förskola Yvonne Rönnqvist, yvonne.ronnqvist@kronoby.fi , 0509130853