Vi söker en speciallärare inom förskola och kompletterande småbarnspedagogik

 

 

27.10.2022

 

 

Vi söker dig som är intresserad av ett vikariat som speciallärare i förskola och kompletterande småbarnspedagogik för tiden 18.11.2022-31.7.2023, med tre månaders prövotid.

 

Vi har ett fungerande samarbete mellan specialläraren inom småbarnspedagogik, pedagogiska handledaren och skolornas speciallärare och det finns möjligheter att vidareutveckla arbetet inom förskolornas specialundervisning.

 

Förskolorna samarbetar med närliggande skola. Solrosens förskola i Nedervetil har nya fina lärmiljöer i skolans fastighet.  Förskolan i Terjärv området deltar i det tvååriga förskoleförsöket och står inför ett gemensamt nybygge med förskola och skola.

 

Arbetstiden är 38,25h/vecka och fördelas mellan kommunens förskolor, 4 dagar/vecka i Solrosens förskola i Nedervetil, 1 dag/varannan vecka i Liljans förskola i Terjärv och 1 dag/varannan vecka i Slottebo förskola i Kronoby.

 

Behörighet enligt L540/2018. Även icke behöriga beaktas.

 

Tilläggsinformation:

Carina Ahlström, chef för småbarnspedagogik och förskola, carina.ahlstrom@kronoby.fi

tfn 050 3045021

 

Yvonne Rönnqvist, ledare för småbarnspedagogik och förskola, yvonne.ronnqvist@kronoby.fi

tfn 050 9130853

 

Ansökan och CV ska vara inlämnad senast 7.11.2022 kl.12.00 via kuntarekry