Diskussionsmöte om möjligheterna att restaurera Kainobäcken-Viitavesbäcken

 

 

27.4.2023

 

 

Tid: 10.5.2023 kl. 18.00-20.00

Plats: Nedervetil skola, Murickvägen 130, 68410 Nedervetil, Kronoby

 

 

NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar ett presentations- och diskussionsmöte om Kainobäcken-Viitavesbäcken som rinner ut i Perho å.

Under mötet presenteras nuläget i Viitavesibäcken samt en preliminär plan för restaureringen av vattendraget. Mötet är riktat till områdets markägare och övriga intresserade.

Mötet hör samman med förverkligandet av det riksomfattande livsmiljöprogrammet Helmi och informationen om programmet i Österbotten. Mötet ordnas i samarbete med Kronoby och Kaustby kommuner.

 

Vi strävar efter att kunna ordna mötet även på distans.

 

Vänligen anmäl er senast 5.5.2023 via e-post nedan. Samtidigt får vi er e-postadress, dit vi kan skicka webblänken till distansmötet.

 

 

Olli-Matti Kärnä

Naturvårdsexpert

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

+358 295 027 031 

olli-matti.karna@ely-keskus.fi (anmälningar)

 

 

Svar på förfrågningar även på svenska

Specialsakkunnig

Mats Willner

Närings, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

0295 022 138

mats.willner@ely-keskus.fi

Kainobaecken