Vi söker en gruppassistent till Kvarnbo daghem

 

 

15.2.2023

 

 

Vi söker en GRUPPASSISTENT till Kvarnbo daghem i Kronoby. Anställningen är tidsbunden 13.3.2023-30.6.2023 med arbetstid 30h/vecka, 78,43%.

 

Behörighetskrav är tillräcklig arbetserfarenhet och personliga kvalifikationer. Ditt bemötande och ditt förhållningssätt är ditt viktigaste arbetsverktyg.

 

Lönen är 1582,81 euro/månad (med 78,43% arbetstid). Övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Kommunen är tvåspråkig med förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket.

 

Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

 

Ansökan och CV ska vara  inlämnad senast 3.3.2023 kl. 15.00 via kuntarekry.