Kommunen tar i bruk coronapass

 

7.12.2021

 

Kronoby kommun tar i bruk coronapass vid kommunens tillställningar och vid tillställningar som ordnas i kommunens utrymmen.

 

Regionförvaltningsverket har via beslut 3.12 förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankommster i inomhusutrymmen för över 50 personer för tiden 6.12.2021 - 5.1.2022. Tas coronapass i bruk för personer över 16 år kan även större tillställningar ordnas.

 

Kronoby kommun tar i bruk coronapass vid alla sina tillställningar för allmänheten under samma tid. Detsamma gäller för träningar eller andra evenemang som ordnas i kommunens idrottsutrymmen. Också för motions- eller sångverksamhet som ordnas via MI tas coronapass i bruk. Även i idrottshallens gym förväntar vi oss att användarna har coronapass. Vid kommunens egna evenemang kontrolleras coronapass av arrangören. När utomstående föreningar eller andra hyr kommunens utrymmen förväntas de kontrollera deltagarnas coronapass.