Stipendier ur Kronoby kommuns allmännyttiga fond

 

21.2.2023

 

Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 6.2.2023 § 38 om utdelning av avkastning från Kronoby kommuns allmännyttiga fond.  Stipendier på 75 euro kan delas ut åt unga mellan 16 och 24 år, som studerar på andra stadiet eller vid folkhögskola och som per 31.1.2023 har Kronoby som hemkommun.

 

Kommunstyrelsen delar i enlighet med kriterierna för beviljande ut

 

  • 8 stipendier á 75 € åt studerande från Kronoby kommundel
  • 8 stipendier á 75 € åt studerande från Nedervetil kommundel
  • 15 stipendier á 75 € åt studerande från Terjärv kommundel

 

Fritt formulerade ansökningar sänds senast 6.4.2023 per e-post till kronoby.kommun@kronoby.fi eller per post till Kronoby kommun, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby. Ur ansökan bör framgå namn, skola och bankuppgifter samt kommundel.