Januari nyhetsbrev

 

 

26.1.2024

 

 

Här kan du läsa januari nyhetsbrev i pdf-format (4,9 Mb)

 

 

Upphandling av mat- och städtjänster

Avtalstiden lider mot sitt slut och det är dags att upphandla nya mat- och städtjänster. Fortsättningsvis kommer utomstående leverantörer att anlitas – och denna gång sköts upphandlingen i samarbete med Österbottens välfärdsområde. Vid uppgörandet av upphandlingsdokumenten har stor vikt lagts vid ansvarsfulla val: Framför allt har högklassig, näringsrik och tilltalande mat prioriterats. Nedan följer några exempel.

 

  • I regel bör Svanen-märkta rengöringsmedel användas.
  • I en så lång utsträckning som upphandlingslagen tillåter gynnas närproducerad mat.
  • Överbliven mat sätts till försäljning.
  • Fettfri mjölk serveras som alternativ i högstadiet och gymnasiet.
  • Vegetarisk kost erbjuds 6–8 gånger per 6 veckor.
  • De produkter som serveras får endast innehålla naturligt socker.
  • Användningen av salt är strängt låg – speciellt för de yngre barnen som konsumentgrupp.
  • För att främja kundnöjdhet och delaktighet ges eleverna möjlighet att ge feedback och påverka matval genom matråden.

 

Bidrag

Sektionen för livskvalitet delar ut bidrag inom idrott-, välfärds-, kultur- och ungdomssektorn. Ansökningstiden för bidrag är 31.1 – 18.2. Information om bidragen och ansökningsblanketterna hittas via denna länk. Mera information om bidragen fås av fritidskoordinatorn. 

 

 

Medborgarbudget

Nu är det dags för Kronoby kommun att också ta i bruk en medborgarbudget.

Medborgarbudget, eller deltagande budgetering som modellen också kallas, är ett sätt att involvera kommuninvånarna i beslut om hur kommunens resurser kunde användas. Genom medborgarbudgeten vill man bidra till att öka trivseln, välbefinnandet, livsglädjen och samhörigheten i Kronoby kommun.
Kommunstyrelsen föreslår årligen ett lämpligt anslag för Medborgarbudgeten, som fullmäktige godkänner i november när budgeten behandlas. Kommuninvånarna deltar därefter enligt fastställda principer i planeringen och beslutsfattandet av hur anslaget ska användas.
Medborgarbudgetering börjar med en idéjakt, som öppnas i början av februari. Då välkomnas varje idé som kan göra Kronoby till en bättre kommun för oss alla. Så följ med våra webbsidor och some-kanaler för mer information.

 

 

Sommarjobbare
Kronoby kommun anställer 35-40 ungdomar sommaren 2024. Sökande bör vara född 1999-2008.

Kommunen anställer ungdomar både inom den egna verksamheten inom småbarnspedagogik, bibliotek, allmänna avdelningen och tekniska sektorn. I andra hand kan ungdomar jobba vid kommunens dotterbolag samt boenden som samarbetspartners upprätthåller (Herberts hus, Sylviahemmet och Backebo).

Observera att Österbottens välfärdsområde själv anställer sommarjobbare till deras egna inrättningarna.

Ansökningsblanketten öppnas på kommunens webbsida i början av februari.

 

 

Utdelning av väghållningsbidrag
Du kommer väl ihåg att från och med årsskiftet utdelar kommunen en öronmärkt summa i form av väghållningsbidrag.
Bidraget kan användas för grundförbättringar av enskilda vägar som har officiella väglag.
Har er väg inget officiellt väglag? Då kan ni anhålla om bidrag för att skapa ett nytt väglag eller för att blåsa liv i ett gammalt.
Principer för utdelning av väghållningsbidrag och ansökningsblanketter hittas via denna länk. Ansökningstiden pågår under tiden 1.1–28.2.2024.

 

 

Företagsskylttornet togs i bruk

Det nya företagsskylttornet vid riksåttan togs festligt i bruk denna vecka. På plats fanns ett trettiotal människor för att se då belysningen sattes på i tornet. I det slaskiga vädret smakade det gott med grillkorv som Kronoby Företagare rf bjöd på samt varm kakao som kommunen bjöd på.

På tornet finns 18 företag och två platser är ännu lediga.

 

 

Föreningsmöte

Föreningsmöte ordnas i Nedervetil skola onsdag 31.1 klockan 17.30. Alla föreningsaktiva från kommunen inom idrott-, kultur- och ungdomsföreningar är välkomna på mötet. Under mötet informeras bland annat om bidrag som man kan ansöka om i februari. Det bjuds på bulla och kaffe så meddela fritidskoordinatorn om du är på väg.

 

 

Fullmäktigemöte 19.2

Kommunfullmäktige träffas 19.2 kl.18 för årets första möte.
Som vanligt kan du följa med mötet i direktsändning via kommunens YouTube-kanal och samtidigt ställa frågor via chatten.