Välfärdsområdesreformen

 

30.9.2021

 

En medborgarträff angående social- och hälsovårdsutredningen ordnades onsdagen 29.9.2021. Siv Sandberg presenterade sin konsekvensutredning.

 

Sandbergs presentation kan läsas via denna länk (pdf, 1.5 Mb).

 

Slutrapporten av konsekvensutredningen kan läsas via denna länk (pdf, 2.1 Mb).