Fullmäktigemöte 29.8.

 

 

29.8.2022

 

Undantagsvis blir det ingen direkt sändning i Youtube från kvällens korta fullmäktigemöte.

 

Man kan följa med mötet via Teams via länken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZmMDYwZjktMmI2NC00MTY0LTljYzEtOGU4MjIxMDE0NGZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ecc9bd1-f0b4-4218-970d-2d80eaefe4b5%22%2c%22Oid%22%3a%22aa3cc6f0-4110-41ae-af8a-018e51e18cd5%22%7d

 

Mötet börjar kl. 17.45.