Anmälan om prosperkteringsarbete

 

 

24.5.2024

 

 

Sisu Exploration Oy inleder prospekteringsarbeten i Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, samt i nordöstra delen av Österbotten. Sisu letar efter litium.


Prospekteringen koncentreras inom områdena utritade på bifogad karta. Den norra delen av området ligger i kommunerna Alajärvi, Evijärvi, Kaustby, Kronoby, Lappajärvi, Perho, Vetil och Vindala. Det sydligaste området ligger i kommunerna Alavo och Kuortane.


De planerade undersökningarna är prospekteringsarbete enligt 7§ i gruvlagen och kommer inte att medföra skada. Arbete kommer inte att ske i omedelbar närhet av bebott område eller på gårdar.


Arbetet utförs av 2-3 grupper bestående av 3-4 personer. I terrängen färdas man till fots. Arbetet innefattar berggrundsobservationer samt mindre provtagning av berggrund och flyttblock med hammare.


Fältarbetet planeras inledas i början av juni och uppskattas pågå i 3 - 4 veckor. Vid behov kan arbetet fortsätta i juli-augusti.


Kontaktperson: Anton Niemelä, tel. 040 129 3407, anton.niemela@geopool.fi
Sisus hemsida: http://www.sisuexploration.com/

 

sisu etsintaetyoekartta