Kommunens sommararbetare 2023

 

 

15.3.2023

 

 

Vi har nu valt kommunens sommararbetare för sommaren 2023.

De valda kontaktas personligen via e-post och får då närmare uppgifter.

 

Tack till alla som sökte!

 

 

   juni  juli  augusti
Sylviahemmet  anonym    
   Elin Holm    
Backebo  Angelina Laurén    
TUS Saga Dahlskog    
Folkhälsan i Kronoby   Aurora Bränn  
Folkhälsan i Nedervetil   Marion Forsell  
Nedervetil Hembygdsförening Birk Ahlskog    
  Isak Söderström    
Första ungdomsringen Anton Libäck    
  Aron Skog    
Botnia 4H Nedervetil/Terjärv anonym    
Stiftelsen Torgare Björn Nyberg William Bexar  
Bråtö byahemsförening Linus Nynäs Shadrack Omari  
Kronoby Konstis   Emil Finnilä  
    Noah Skuthälla  
För. Pensionärshemmet i Terjärv Anton Granholm    
Tekniska avd. / Terjärv anonym Nico Nykänen  
Tekniska avd. / Kronoby Elsa Forsblom Elias Hellqvist  
  Rasmus Holgers Jim Wikström  
Projekt Invasiva arter Bozhena Verheles    
  Novalie Forsén    
Slottebo Wilma Bränn    
Kvarnbo Nora Forsblom Tilda Lillsunde  
    Vilma Hahtokari  
Solrosen Ronja Bergdahl Milla Dahlskog anonym
  Mea Hästbacka    
Näckrosen Minéa Granholm Moa Backman  
  Johanna Hongell