Ska du lämna in tillståndsansökan?

 

15.11.2021

 

Byggnadstillsynen önskar att de som ämnar lämna in tillståndsansökan gör det senast fredagen den 10 december 2021.