Mottagning av kvotflyktingar till Jakobstadsregionen under coronatider

 

21.10.2020

 

Jakobstadsregionen tar emot kvotflyktingar som vanligt under Coronatider i enlighet med de
direktiv som mottagits. Integrationsenheten har tillsammans med myndigheter och sjukvården
grundligt planerat ankomsten till regionen. Ankomsten är planerad med närsamhällets,
personalens och kvotflyktingens hälsa och trygghet i åtanke.


Kvotflyktingarna som kommer är i frivillig hemkarantän i 10 dagar och inte i isolering. Samma
riktlinjer som för andra personer som kommer till Finland från utlandet. Detta betyder att
familjerna kan till exempel vara ute på promenad med ansiktsmask och hålla säkerhetsavstånd.
De kan inte gå till butik, bank eller andra offentliga platser; allt i enlighet med de nationella
riktlinjerna.


Innan ankomsten till Finland genomgår alla en hälsokontroll. Uppstår symptom innan avfärd
görs flera kontroller och vid behov ombokas biljetten. Familjerna får skyddsutrustning innan
de åker iväg. Utöver detta fås information om Coronaläget i Finland, de nationella riktlinjerna,
skyddsutrustning och information om användning och hemkarantän. Samma information fås
även av handledare vid ankomst.


Integrationsenheten har reducerat antalet personal på plats, personalen använder fullständig
skyddsutrustning och har fått skolning av sjukvården kring hantering och användning av
skyddsutrustningen. Integrationsenheten träffar kvotflyktingarna på ankomstkvällen och ger
nödvändig information, närkontakt återupptas efter hemkarantänen. Under tiden sköts
handledning via telefon- och videosamtal. Det finns kontaktpersoner som familjerna kan ringa
till vid icke-akuta ärenden under helgarna. Familjen får tydliga instruktioner om hur de kan
kontakta sjukvården och räddningsverket vid akuta situationer.

 

Planen för ankomst är godkänd av sjukvården och i enlighet med de rekommendationer och
riktlinjer som Finland för tillfället har i kraft. Denna information är en sammanfattning av
planen för ankomst. Vi frågor eller oro vänligen kontakta Integrationsenheten i Jakobstad.


Med vänlig hälsning,
Integrationsenheten i Jakobstadregionen