Europaparlamentsval 2024

 

 

15.5.2024

 

 

Europaparlamentsvalet förrättas i Kronoby kommun söndagen den 9 juni 2024 kl. 9:00–20:00

 

Röstningsområde:                 Röstningsställe:

  1. Kronoby centrum           Kommungården, Säbråvägen 2
  2. Nedervetil                       Nedervetil skola, Murickvägen 130
  3. Terjärv                            Terjärv skola, Ringvägen 143

 

Förhandsröstning ordnas 29.5–4.6.2024 på följande ställen:

 

Kommungården i Kronoby, Säbråvägen 2

Nedervetil bibliotek, Murickvägen 130

Terjärv bibliotek, Elisabetsvägen 3

Valbussen, Enligt tidtabellen nedan

 

Förhandsröstningsställena är öppna måndag och onsdag–fredag kl. 10–17, tisdag kl. 10–20 och lördag–söndag kl. 10–13. Den som förhandsröstar bör kunna uppvisa identitetsbevis. Vid behov kan polismyndigheterna utfärda gratis, temporärt identitetsbevis.

 

En mobil enhet (bokbussen) används som komplement till förhandsröstningen och kör enligt tidtabellen:
                               

Småbönders, Småböndersvägen 667, f.d. Småbönders skola         29.5   16:00–20:00

Söderby, Snårevägen 370, f.d. Söderby skola                                  30.5    16:00–18:00

Jeussen, Jeussbyvägen 6, gårdsplan                                                30.5    18:45–20:00

 

Merjärv, Merjärvvägen 405, Merjärv byahem,                                  31.5      16:00–17:30

Norrby, Skolvägen 170, f.d. Norrby skola,                                          31.5      18:30–20:00

 

Högnabba, Småböndersvägen 21, Högnabba byagård                       3.6       16:00–17:00

Djupsjöbacka, Djupsjöbackavägen 263, grusplan                             3.6       17:30–18:30

Kolam, Kolamvägen 409, busshållplats                                             3.6       19:30–20:00

 

Haavisto, Haavistovägen 397, parkeringsplats                                4.6         16:00–18:00

Jolkka, korsningen Jolkkavägen-Jolkkastigen                               4.6         19:00–20:00

 

                     

Om röstning vid vårdcentren, Herberts Hus och Sylviahemmet, Nedervetil pensionärshem och Terjärv pensionärshem samt Backebo meddelas skilt till respektive ställe.

 

Hemmaröstning

Anmälan om hemmaröstning avsedd för personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga skall göras senast tisdagen den 28 maj kl. 16 skriftligen till Centralvalnämnden, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby, per telefon 040-7142152/Björklund eller e-post amanda.bjorklund@kronoby.fi. Närståendevårdare, boende i samma hushåll, med avtal om vården kan rösta på samma gång. Detta ska då anmälas samtidigt.

 

Rösträtt

Förfrågningar gällande rösträtt görs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

tel. 029 553 6370 vardagar kl. 9:00–16:15.

 

Centralvalnämnden i Kronoby