Sök bidrag

 

30.9.2022

 

Sektionen för livskvalitet delar ut bidrag inom ungdoms-, kultur- och idrottssektorn. Bidragen kan sökas av föreningar och privatpersoner. Ansökningsblanketten skall lämnas in i pappersform till fritidskoordinatorn (Säbråvägen 2, 68500 Kronoby) inom utsatt tid. Mera information kring bidragen fås av fritidskoordinatorn Hanna Aarnio.

 

Följande bidrag kan ansökas om inom oktober månad:

 

Ungdomssektorn:

 

Uppvärmningsbidrag kan ansökas av aktiva ungdomsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus där verksamhet ordnas regelbundet för ungdomar. Ett krav för att kunna söka om uppvärmningsbidrag är att det under år 2022 skall ordnas minst 5 stycken ledda kvällar för ungdomarna i klubbhuset med en vuxen person på plats. Planerade kvällar med datum och program bör meddelas åt fritidskoordinatorn på förhand så att informationen kan delas ut via kommunens informationskanaler.  I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2021- 30.6.2022. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2022.

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva ungdomsföreningar för utbildning av egna aktiva ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 – 31.10.2022.

 

 

Kultursektorn:

 

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva kulturföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus där olika form av kulturprogram ordnas regelbundet. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2021 - 30.6.2022. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2022.

 

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva kulturföreningar för utbildning av egna ledare t.ex. för ordningsvaktskolning. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn. Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2022.

 

 

Idrottssektorn:

 

 

Bidrag för ledarutbildning kan sökas av aktiva idrottsföreningar för skolning av egna aktiva tränare och ledare. I ansökan skall bifogas kopior på kvitton av kursavgifter och vilka kurser det är frågan om. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2022.

 

 

Uppvärmningsbidrag kan sökas av aktiva idrottsföreningar inom kommunen för uppvärmningskostnader av föreningens egna klubbhus. I ansökan skall bifogas redovisning jämte elräkningar för perioden 1.7.2021 - 30.6.2022. Bidraget delas ut av fritidskoordinatorn.
Ansökningstiden är 1.10 - 31.10.2022.