Vi söker en gruppassistent i förskola

 

 

 

18.1.2023

 

 

Vi söker en GRUPPASSISTENT till Solrosens förskola och kompletterande småbarnspedagogik  i Nedervetil. Anställningen är tidsbunden för tiden 30.1.2023-30.6.2023 med två månaders prövotid. Arbetstiden är 38,25h/vecka.

 

Behörighetskrav är arbetserfarenhet av barn med särskilda behov och personliga kvalifikationer. Ditt bemötande och ditt förhållningssätt till barn är ett av dina viktigaste arbetsverktyg.

 

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Kommunen är tvåspråkig med förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket. Arbetsspråket är svenska.

 

Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

 

Ansökan och CV ska vara inlämnad senast 25.1.2023 kl. 14.00 via Kuntarekry.