NYHETSBREV 5/22

 

 

30.5.2022

 

 

Våren är äntligen här och det börjar närma sig sommarlov. Ett och annat är dock ännu på gång före det.

 

Ekonomi- och personalchef

Pamela Kjellman har återvänt till sitt jobb som ekonomi- och personalchef. Vi önskar henne välkommen tillbaka!

 

Sommarjobbare

Kommunen anställde cirka 40 sommarjobbare i år. De kommer att jobba i juni och juli på daghem, vårdcenter och tekniska avdelningen. Därtill kommer vissa att jobba inom miljöprojektet, i olika föreningar samt som some-ambassadörer, så ni ser säkert flera taggade ungdomar i arbetets tecken under sommaren. Vi önskar dem alla lycka till med jobbet!

 

Bygglov senast 10.6

Byggnadstillsynen meddelar att 10.6 är sista inlämningsdagen för bygglov ifall man vill ha bygglov innan Kommungårdens semesterperiod börjar. Så om någon vill bygga i juli, se till att lämna in byggloven före 10.6!

 

Kommungården har semesterstängt

Som tidigare år så stänger Kommungården sina dörrar för semesterperioden. I år är Kommungården stängd veckorna 27-31, alltså 4.7-8.8.2022.

 

Livskraftslöfte

På onsdag 1.6.2022 undertecknas ett livskraftslöfte mellan Kronoby Företagare r.f. och Kronoby kommun. Målsättningen med avtalet är att befrämja en företagarvänlig atmosfär, stärka livskraften och att tillsammans sköta om att kommunens dragkraft stärks. Genom dessa gemensamma målsättningar och med aktiv uppföljning förbättras företagarnas verksamhetsmöjligheter vilket även stärker kommunens livskraft. Förverkligandet av tyngdpunkterna i detta löfte följs årligen upp genom lokalföreningens och kommunbeslutsfattarnas gemensamma möten.

 

Nedervetilrundan 20.6
Nu har du möjlighet att delta i Nedervetilrundan som ordnas för första gången i Nedervetil måndagen 20.6. Spring, jogga, gå... Stilen är fri! På Nedervetilrundan kan man delta med humöret på topp. Serierna är inte heller de alldeles för seriösa:
- Full fart
- Hundrace
- Barnvagn
- Njut av vyn

Rundan är cirka 6 kilometer lång och den gemensamma starten går av stapeln kl. 18.00 från biblioteket. Före starten har vi en gemensam uppvärmning med musik.
Saft serveras såväl längs rundan som vid målgången. Alla deltagare får ett diplom och dessutom kan alla som deltar i Nedervetilrundan delta i utlottningen av en aktivitetsklocka. Ingen förhandsanmälning krävs och ingen deltagaravgift uppbärs.

 

Invasiva arter

Kommunen är med i ett projekt med grannkommunerna, där förekomsten av invasiva arter undersöks: främst blomsterlupin och jättebalsamin. Projektet inleds i juni. Senare i sommar kommer projektledaren Sanni Kokkoniemi tillsammans med några av kommunens sommarjobbande ungdomar att bekämpa växterna på, i första hand, kommunens mark.

Kommunen kommer också att vara med i Solotalkot-kampanjen, i vilken alla kommuninvånare kan delta.  Solotalkot pågår 23.5 – 31.8. Man får gärna meddela till e-posten invasiva.arter@kronoby.fi om man känner till en plats där växterna förekommer.

Kommunen kommer att sätta ut skyltar på lämpliga talko-områden och framförallt kommer vi att på olika sätt informera och inspirera alla att bekämpa invasiva arter antingen i den egna trädgården eller på allmänna områden, ensamma eller i grupp. Kom ihåg att markägaren ska ge sitt tillstånd till bekämpningen om man är på privat mark.

Tilläggsinformation hittas på Solotalko-sidan: https://vieraslajit.fi/info/i-4507