September nyhetsbrev

 

 

29.9.2023

 

 

Nyhetsbrevet i pdf-format (pdf, 3.2 Mb)

 

 

Kommunens nya hållbarhetspris

Har du någon person, en förening eller ett företag bakom örat som du känner att vore värd Kronoby kommuns nya hållbarhetspris? Kanske någon som du tycker att på ett föredömligt vis uppmuntrar andra i kommunen att bli mer miljömässigt hållbara?

Då kan du nominera din kandidat via denna länk.

Nomineringar för kommunens hållbarhetspris görs av kommuninvånarna. En arbetsgrupp går sedan igenom nomineringarna och bland de kvalificerade nomineringarna kan invånarna slutligen rösta fram en vinnare. Vinnaren fastslås av tekniska och miljönämnden utgående från invånarnas röster och priset utdelas under kommunens årsfest. Kriterierna för utdelandet av kommunens hållbarhetspris är dessa:

  • Kommunens hållbarhetspris tilldelas en person, en förening eller ett företag som genom sin verksamhet på ett föredömligt vis uppmuntrar andra kommuninvånare till att göra kommunen mer miljömässigt hållbar.
  • Den som nomineras ska ha hemorten Kronoby kommun.
  • I motiveringen ska framgå den nominerades jobb för hållbarhet och miljö.

 

Bidragsansökning

Bidrag för ledarutbildning och uppvärmningsbidrag finns att sökas från idrotts-, ungdoms- och kultursektorn under oktober månad. Ansökningsblanketterna finns på kommunens webbsida under Kultur & fritid och bidrag. Ansökningarna skall skickas till ansokningar@kronoby.fi senast 31.10. Mera information om bidragen fås av fritidskoordinatorn.

 

Direktiv för väghållning

Kommunfullmäktige godkände på sitt möte 25.9 de nya direktiven för väghållning. I kommunen finns tre typer av vägar: statens vägar (landsvägar), kommunens vägar (detaljplanevägar) och enskilda vägar. De enskilda vägarna är i sin tur indelade i fyra kategorier och beroende på kategori så sköter kommunen vägarna fullständigt, delvist eller inte alls.

Kommunen utdelar årligen en öronmärkt summa i form av väghållningsbidrag. Tekniska och miljönämnden ansvarar för närmare utarbetande av principer för erhållandet av väghållningsbidrag samt för beviljande av bidrag. Väghållningsbidraget används för grundförbättringar av enskilda vägar som har officiella väglagvägar samt för administrationskostnader som uppstår i samband med bildandet, förnyandet eller sammanslagning av officiella vägar

Väglagen uppmuntras också ansöka om statliga medel från NTM-centralen. Bidrag kan beviljas för grundförbättring av enskilda vägar samt för reparationer. NTM-centralen bedömer hur brådskande och relevant projektet är. Beslut om bidrag fattas av den behöriga NTM-central, inom vars område vägen i sin helhet eller till största delen är belägen. Förordningen om enskilda vägar har temporärt ändrats för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglag få statsbidrag med större bidragsprocent för grundlig förbättring av en enskild väg.

Direktiven för väghållning hittar du på kommunens webbsidor under Bygga, Bo & Miljö.

 

 

En trevlig pensionärseftermiddag

Vi gör mellanmål tillsammans, får inspiration till en sund kost och umgås. Avgiftsfri för alla pensionärer, ingen förhandsanmälan. Måndag 9.10 klockan 13 i Nedervetil vid Gillestugan och tisdag 31.10 klockan 13 vid sportstugan i Terjärv. Evenemangen är en del av projektet Livskraft på äldre dar – kostrekommendation för äldre personer.

 

Teaterresa till Vasa
Våra traditionella teaterresor till Wasa Teater får fortsättning på lördag 7.10 då vi ordnar en bussresa till musikalen Vänd om min längtan, skriven av Ann-Louise Bertell och med musik av Thomas Enroth. Det finns ännu några platser kvar så boka din biljett genast om du vill med! Anmälan via Luckan tel. 050 347 0527.

 

Kilometrikisa kommer i mål

Nu är vi inne på sista minuterna för att sätta in våra kilometrar i Kilometrikisa-tävlingen. Lördag 30.9 är sista dagen och efter det väntar vi på resultat från tävlingen. Så än hinner du med! Genom att delta är du samtidigt med och tävlar om fina priser – första priset är en hotellnatt för två i Kalajoki och hyrning av cyklar ingår i priset.

 

Hemma-mässan

Kommunen deltog på Hemma-mässan i Karleby förra helgen med egen mässmonter. Vi delade ut ca 420 tygväskor, lådvis med broschyrer och hade fina diskussioner med en hel massa människor. Man kunde även delta i en tävling där man skulle vika ett pappersflygplan av en sida ur en gammal bok. Bland alla som vek pappersflygplan och fick planet att flyga, lottade vi ut en hushållsassistent. Tack till alla som besökte oss!

 

Hållbarhetsveckan

Denna vecka är det Hållbarhetsveckan och både kommunen och MI tillsammans med biblioteket har ordnat evenemang. På onsdagen var det ett tjugotal personer som deltog i Prata & Umgås, som startade från Kommungården. Men vi fortsätter med hållbarhet året runt. I Kommungården finns bl.a. en bokbytarhylla med en hel mängd böcker. Kom med en bok du läst och ta en annan istället!

 

Kommunfullmäktiges möte 23.10

Kommunfullmäktige håller ett extra möte 23.10. Som vanligt kan du följa med mötet i direktsändning via kommunens YouTube-kanal och samtidigt ställa frågor via chatten.

 

MI informerar

I oktober ordnar MI två föreläsningar. 5.10 kl. 18.30 Smärthantering i vardagen enligt ACT med Annika Långbacka.
Smärthantering i vardagen enligt ACT - Annikas ryggresa och hur man enligt ACT kan få verktyg att förhålla sig till långvarig eller kronisk värk och ändå leva ett innehållsrikt liv. Annika berättar hur långvarig ryggsmärta blev en start till ett nytt liv och nytt yrke för henne själv. Förutom att hon delar med sig av egna erfarenheter så berättar hon allmänt om tips och förhållningssätt i vardagen som hjälper en då man lider av kronisk eller långvarig smärta. Under föreläsningen får du även tips på bättre mående i vardagen trots att du inte nödvändigtvis har värk/smärta i ditt liv.

26.10 kl. 18.00 Smaker och dofter från det gamla Rom med Kaj Sandberg

 En tidsresa till kejsartidens Rom. Föredraget framförs tillsammans med bilder som förflyttar dig till de mångskiftande miljöerna i världens första miljonstad för tvåtusen år sedan. Du får se den sanslösa prakten i palatsen och de luxuösa trädgårdarna, men också titta in på krogar och gatukök i gränderna där mindre bemedlade människor trängdes i överbefolkade höghus. Du får se vad man åt, hur folk bodde och hur man umgicks. Du får också se hur många antika traditioner överlevt ända till våra dagar i Italien.

Filosofie doktor Kaj Sandberg är en finländsk antikhistoriker som specialiserat sig på romersk historia.